Behandlinger

BEHANDLINGER

Gennem en grundig undersøgelse og diagnostik, samt et højt informationsniveau sikrer vi os, at du bevarer dine tænder og dit tandkød sundt længst muligt. Det er vigtigt at behandlingskrævende tilstande diagnosticeres og behandles i tide.

På Ebeltoft og Rønde Tandlægeklinik varetages undersøgelser og behandlingsplanlægninger af erfarne tandlæger og autoriserede tandplejere i fællesskab, mens alle tandrensninger foretages af tandplejerne.

Vi udfører alle former for moderne tandbehandling, og følger nøje med i udviklingen af nye materialer og metoder, og bestræber os på kun at vælge det bedste, når vi køber ind.

I sagens natur følger hygiejneforskrifterne på klinikken som et minimum de anbefalede standarder. Alle vores instrumenter autoklaveres mellem hver patient, og vi bruger udelukkende sterilt vand i munden på patienten. Statens seruminstitut kontrollerer løbende kvaliteten af vores autoklaveringsprocedurer og Eurofins Miljø a/s kontrollerer kimtallet i alle behandlings units. Således garanteres bedst mulig klinik hygiejne.