Paradentose

PARADENTALBEHANDLING

På Ebeltoft og Rønde Tandlægeklinik anser vi paradentose som en af de værste sygdomme, man kan få i mundhulen. Derfor sikrer vi os løbende, at vi hele tiden har check på tandkødets sundhedstilstand. Vi måler tandkødslommernes dybde, registrerer blødning, pus og plak ved hvert besøg.
Vi informerer patienter med begyndende tandkødsbetændelse om, at konsekvensen ved ikke at optimere renhold, er udvikling af paradentose.

Når man har paradentose (parodontose), (parodontitis), sker der en opløsning af tandens fæste, altså knoglen omkring tandrødderne og de rodhindefibre som fæstner tanden til knoglen. Da tandkødet ved de paradentoseramte tænder som regel bliver siddende i nogenlunde samme niveau som det sunde tandkød, betyder tændernes tab af rodhinde og knogle, at den naturlige tandkødslomme mellem den enkelte tand og tandkødet bliver dybere og dermed sværere at holde ren. Bakterier og tandsten kan derfor trænge endnu dybere ned i tandkødslommen og forårsage yderligere tab af knogle og rodhindefibre.

Det vigtigste formål med behandling af paradentose er at standse sygdommen, så tænderne ikke mister mere fæste. Ellers tabes tænderne på sigt.

Tandplejeren foretager en paradentalbehandling med tandrodsrensninger, hvor tandsten og bakterier i tandkødslommerne fjernes, og rodoverfladerne afglattes.
I forbindelse med denne behandling instrueres patienten i, hvordan tænderne skal holdes rene, så sygdommen ikke udvikler sig yderligere.

Paradentalbehandling med tandrodsrensning er en vanskelig og ofte langvarig behandling, hvor det tit er behageligt for patienten at blive bedøvet. Vi anbefaler som standard, at patienten tager en smertestillende pille før en paradentalbehandling.

Hvis tandkødslommerne er meget dybe, kan det være nødvendigt at foretage en tandkødsoperation – en kirurgisk paradentalbehandling.

En kirurgisk paradentalbehandling har tre formål:

– At gøre tandkødslommerne mindre,
– At skabe overblik over tandrødderne således at det er muligt at rense ellers utilgængelige områder af rødderne.
– At give adgang til knoglen og eventuelt genopbygge tandens fæste, hvis det er muligt.

En tandkødsoperation foretages altid under lokalbedøvelse. Efter operationen syes tandkødet sammen. Stingene fjernes efter ca en uge, og i den periode skal munden skylles med 0,2% Klorhexidin og operationsområdet må ikke børstes. Efter ca 2-3 uger kan almindelig renhold genoptages med tandbørste, interdentalbørster, tandstikkere og tandtråd. Indtil da skal der skylles med 0,2% Klorhexidin. Tandplejeren vejleder i renhold.

Tænderne kan efter en tandkødsoperation blive lidt længere at se på, ligesom de i en kort periode kan blive lidt løsere og mere kuldefølsomme.
I visse tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at supplere den normale paradentalbehandling med antibiotika.

Hvis man ikke bliver behandlet for parodontose mister man sine tænder.

Har man først fået parodontose, kan man aldrig blive helbredt i traditionel forstand, men sygdommen kan standses. Det kræver en grundig paradentalbehandling og at patienten livslangt holder sine tænder helt rene.

Ved utilstrækkelig mundhygiejne er tandlægens og tandplejerens paradentalbehandling kun et indgreb, der bevirker, at sygdommen udvikler sig langsommere, end den ellers ville have gjort.