Plastbehandling

PLASTBEHANDLING.

Efterhånden som plastmaterialerne gradvist gennem årene er blevet bedre, og vi som tandlæger generelt er blevet mere bevidste om plastens begrænsninger, samt om korrekt håndtering af plasten i arbejdsfasen, kan vi få selv store plastfyldninger til at holde i mange år. Skal plastfyldninger holde i mange år, stiller det store krav til operatøren, men også til patientens evne til at holde rent.

Når vi bliver spurgt om plastfyldningens holdbarhed, ser vi meget på patientens cariesaktivitet, mundhygiejne, belastningsforhold, muligheden for at skabe en god hård kontakt til nabotænder og ikke mindst fyldningens størrelse. Jo mindre fyldninger er, jo længere tid holder plastfyldningen.

Hvis mindre end halvdelen af tandens naturlige krone mangler, er det oftest muligt at lave en plastfyldning med en god langtids prognose. En god langtids prognose er mere end 10 år. Men vi ser efterhånden mange plastfyldninger, der er 15 – 20 år gamle.

Hvis mere end halvdelen af tandens naturlige krone mangler, anbefaler vi som udgangspunkt en plastopbygning i en observationsperiode på ca 2 år. Hvis tanden er objektivt og subjektivt symptomfri efter disse 2 år, anbefaler vi at sætte en krone på tanden for at beskytte resttandsubstansen bedst muligt.

Selv om vi anbefaler en kronebehandling af en stærkt destrueret tand, vælger mange af økonomiske årsager en plastkrone i stedet. Selv i disse tilfælde ser vi som regel også en relativ lang holdbarhed på plastrestaureringen. Men patienterne står tit i den situation, at tanden skal rodbehandles, når der på et tidspunkt kommer caries under plastkronen.
En rodbehandling er stærkt invaliderende for tanden, og i det lange løb en meget mere bekostelig behandling, end at få tanden behandlet med en krone rettidigt.

Vi blev for mange år siden enige om at stoppe brugen af sølvamalgam, da forskningen allerede på daværende tidspunkt lagde op til, at plast var et seriøst alternativ til de kviksølvholdige amalgamfyldninger. Det har vi ikke fortrudt, da vi, ud over de logiske miljømæssige konsekvenser ved at bruge et meget kviksølvholdigt produkt, hver dag kan konstatere, at der ses dybe alvorlige revner i tænderne, når en gammel sølvfyldning bores ud. Amalgam har ikke sin plads i moderne tandpleje i dag, hvor plast brugt under de rette forudsætninger kan holde i mange år.