Efter implantatbehandling

EFTER KNOGLEOPBYGNING OG IMPLANTATBEHANDLING.

Hvad kan du forvente, når du har fået opbygget knogle og indopereret et eller flere tandimplantater?

At få opbygget knogle og indsat implantater kan give ubehag, da der er tale om en mindre operation. Du skal derfor passe på og pleje operationsområdet. Normalt er det nødvendigt at sy efter operationen for at holde sårkanterne sammen og fremme helingen.
Så længe lokalbedøvelsen virker, kan du let komme til at bide dig i kinden eller tungen, så vent med at spise, til bedøvelsen er væk.

Mulighed for smerter.

De første timer efter operationen er mund og sår bedøvet, og det vil derfor ikke gøre ondt. Når bedøvelsen er væk kan der komme ømhed og lettere smerter. Tag derfor smertestillende tabletter inden bedøvelsen holder op.
Vi anbefaler 2. stk. 500mg Pinex i kombination med 400mg Ibumetin som maksimal dosis til en voksen patient 3 gange i døgnet. Patienter der ikke kan tåle nævnte præparater SKAL følge anden anvisning. Spørg os.
Kommer der alligevel stærke smerter, bør du søge råd hos os. Måske er det nødvendigt med anden smertelindrende behandling. Der kan også være brug for en nærmere undersøgelse af såret.

Hævelse.

Det er helt almindeligt, at kind og tandkød hæver, når du har fået opbygget knogle eller indsat implantater. Kolde omslag kan formindske hævelsen. Læg en ispose eller et koldt, fugtigt klæde på kinden ud for operationsområdet. Gør det et kvarter hver time i 2-4 timer.
Nogle vil opleve at kinden bliver lidt blågul. Det er helt normalt og vil fortage sig i løbet af 3-5 dage. Vokser hævelsen i mere end to dage efter operationen, bør du henvende dig på klinikken for kontrol.

Pas på såret.

Efter operationen skal såret have ro. Du skal derfor tage den med ro og undgå at være fysisk aktiv det første døgn. For megen aktivitet kan give efterblødning, hvilket er uhensigtsmæssigt.
Når du skal sove eller ligge ned, er det en god ide at ligge med hovedet højt det første døgn. Det letter trykket på såret.
Undgå et røre ved såret, det gælder både med tunge, fingre eller andet. Lad være med at suge i såret.

Antibiotika.

Da der fra tid til anden gives antibiotika i forbindelse operationen er det vigtigt, at du følger den angivne dosering rettidigt.

Mundskylning.

Skyl ikke munden samme dag hvis der er opbygget knogle. Såret får ikke fred til at hele, så længe du skyller munden. Dagen efter påbegyndes mundskylning med Klorhexidin 0,2%. Det nedsætter risikoen for infektion. Vi anbefaler Klorhexidin skylning i 7 – 14 dage efter operationen.

Tandbørstning.

Det er vigtigt at holde munden ren. En uren mund giver større risiko for infektion i såret. Husk derfor at børste tænderne som sædvanligt, men pas på ikke at børste i selve operationsområdet. Husk desuden at der ikke må børstes med tandpasta 2 timer før og 2 timer efter skylning med Klorhexidin 0,2%.

Hvad kan du spise?

Husk at spise alle måltider som du plejer. Kroppen har brug for energi til optimal heling. Spis helst koldt og flydende den første dag.
Når fast føde igen indtages, så undgå at tygge i den side hvor operationen er foregået.

Rygning og alkohol.

Nikotin, samt sugeeffekten ved rygning, kan tømme operationsområdet for den blodansamling, der er nødvendig for normal heling.
Rygning har en MEGET uheldig indflydelse på helingen af et operationsområde, så vi anbefaler på det kraftigste, at man ikke ryger hvis der opbygges knogle og eller isættes implantater.
Rygning er en kendt risikofaktor med hensyn til tidligt tab af implantater.
Undgå for megen alkohol det første døgn. Alkohol øger blodtilførslen til såret, hvilket kan give anledning til efterblødninger, som vil forsinke sårets heling.

Efterblødning.

Det er helt normalt, at der den første dag vil sive lidt blod fra såret. Det kan se værre ud, end det er, fordi blodet blander sig med spyttet.
Kommer der en regulær blødning, kan du bedst stoppe den ved at tage et stykke rent gaze og lægge det FORSIGTIGT over såret. Bid FORSIGTIGT sammen på gazen i en halv time, MEN så hårdt at der dannes kompres.
Det kan være nødvendigt at udskifte gazen et par gange. Hvis blødningen stadig fortsætter lige kraftigt, bør du kontakte os.

Efterbehandling.

Trådene fjernes 7 dage efter operationen.
I meget sjældne tilfælde kan der komme betændelse i området. Denne type betændelse vil give betydelige smerter, dårlig ånde og dårlig smag i munden. Dette kræver efterbehandling på klinikken.

Kommer du i tvivl eller bliver usikker, skal du ringe til os for at få råd og svar på dine spørgsmål.